Bilişim ve haberleşme teknolojilerinin son günlerde fazlasıyla gelişmesi ve birçok projenin yatırım alamaması sebebi ile gelişememesi sebebi ile melek yatırımcı kavramı ortaya çıkmıştır. Birçok fikrin projeye çevrilmesinde ve fikirlerin uygulanmasında gerekli sermayenin sağlanamaması bazı yatırımcıların hayallerinin suya düşmesine sebep oluyor. Tam olarak bu anlarda ortaya çıkan melek yatırımcılar gerkli sermayenin bir kısmını veya tamamını projeye yatırarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda etkili oluyorlar.

Melek Yatırımcı Kavramı Tam Olarak Nedir?


Bu kavramın kökeni ingilizce olup “Angel Investor” olarak telafuz edildiği bilinmektedir. ABD’nin Broadway eyaletinde gerçekleşen tiyatro ve müzik festivallerinde etkinliğin gerçekleşebilmesi için fon sağlayan kişilere “Angel” olarak hitap ediliyormuş. Bu ifade ilk olarak 1970 yılında kuruluş aşamasında olan fakat gerekli sermayeyi karşıyamadığı için tüm işlemleri gerçekleştirilemeyen işletmelere fon sağlayan kişiler için kullanılmıştır. Projeye yatırım yapmak herhangi bir piyasaya yatırım yapmaktan daha büyük riskler içerdiği için melek yatırımcı vasfında olacak kişiler genellikle belirli bir servet sahibi, parasal beklentileri amaçlarının arkasında olan, iş hayatında büyük deneyimler kazanmış kişilerden seçilmektedir.

İnternet sektörünün sürekli gelişim içerisinde olması ve bu sektörün içerisinde bulunan forumların melek yatırımcılar ile proje sahiplerini kolayca buluşturması sebebi ile proje için yatırım bulmak fazlasıyla kolaylaşmıştır. Melek yatırımcı proje sahiplerine büyük faydalar sağlayarak yeni şirketlerin bankalar ile muhatap olmadan açılmasını sağlıyor. Yatırımcı, projeye nakit para takviyesi yaparak girişimcinin fırsatı olmaması halinde projeyi gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Melek Yatırımcı Olmak Zor mu?


Yeni açılmak üzere olan şirketlere yatırım sağlayan kişiler “Melek Yatırımcı” olarak nitelendiriliyor olsa da genel bir durumla bu ifade teknik olarak kullanılıyor. Bu sebeple belirli şartları yerine getirebilen kişiler için kullanılması çok daha fazla doğru oluyor. Türkiye’de melek yatırım kavramının düzenlenmesi için 15 Şubat 2013 yılında Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Yönetmeliği adında bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre melek yatırımcı olmak isteyen kişiler “Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Lisansı” sahibi olmalıdır.

Türkiye sınırları içerisinde melek yatırımcı olarak nitelendirilmeniz içn gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

·         Banka ve finans kuruluşu olarak nitelendirilen kurumlarda en az 2 yıl süre ile yöneticilik deneyimi kazanmış olmak,

·         25 Milyon ve üzerinde ciro yapan bir firmanın son 5 yılında 2 yıl süre ile yöneticilik yapmak,

·         En az 3 şirkete yatırım yaparak Teknoloji Geliştirme ve Kuluçka Merkezlerinde deneyim sahibi olmak ,

·         Son iki yıl içerisinde yıllık bazda hesaplanan gelirinizin 200.000 Türk lirası ve üstünde olması gerekmektedir.

·         Son iki yıl içerisinde taşınır ve taşınmaz mal varlığınızın 1 milyon TL’yi geçiyor olması gerekmektedir.

Melek Yatırımcılara Teşvik Var mı? Kısıtlama Uygulanıyor mu?


Ülkemizde melek yatırımcıların sayısını arttırmak için bazı teşvikler sunulmaktadır. Eğer lisanslı bir melek yatırımcı iseniz gerekli başvuru işlemlerini tamamlamanız halinde hisse tutarlarının %75’ini, 1 milyon TL sınırında bulunmak suretiyle vergilerden düşmektedirler. Eğer bazı şartlar sağlanıyorsa vergi desteği %100’lük dilimlere kadar çıkabiliyor. Teşvikler olduğu kadar uyulması gereken bazı kurallar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı Alma Şartları hakkında gereken bilgileri aşağıda bulunan maddelerden alabilirsiniz.

·         Alınan lisans 5 yıl geçerli olup, lisansın aktif olduğu süre içerisinde en fazla 20 şirkete ortak olunabiliyor.

·         Yatırımcı şirketin sahip olduğu hisseler en fazla %50 olmalıdır.

·         Melek yatırımcılar şirketten herhangi maaş almaksızın tek başına yönetme imkanıda bulamaz.

·         Yatırım yapılacak şirkete sağlanacak fon en az 20.000 Türk lirası en fazla 1 milyon Türk lirası olmalıdır.

·         Yatırım yapılan şirketin statüsü Anonim Şirketi olmalıdır.

Bu kısıtlamalar dahilinde melek yatırımcı olabilirsiniz.