Gizlilik Sözleşmesi

Anlikdoviz.co internet sitesini kullandığınızda ya da ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza veya cihazınıza çerezler yerleştirebilir ve bu çerezlerde saklanan bilgileri alabiliriz. Çerezler, internet tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin parçalarıdır. Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için kullanılır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılır. Bu ilkede, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak anılacaktır. Çerezler; içerikleri kişiselleştirme, reklamları özelleştirme, reklam sonuçlarını ölçme, daha güvenli bir deneyim sağlama gibi yollarla hizmetlerimizi sunmamıza, korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olur. Çerezleri;  
 • Hesabınızı doğrulamak ve hesabınıza giriş yaptığınızı belirlemek,
 • Verilerinizi ve hizmetlerimizi güvende ve emniyette tutmak,
 • Hizmet kalitemizi arttırmak,
 • Kullanıcılarımızın hizmetlerimizi nasıl kullandığını daha iyi anlayıp bu hizmetleri geliştirmek,
  amaçlarıyla kullanırız. Üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve uygulamalarında Anlikdoviz.co internet sitesiyle bağlantılı olarak çerezler kullanır. Diğer tarafların çerezleri nasıl kullandığını anlamak için, lütfen bu tarafların kendi ilkelerini inceleyiniz.

Çerez Türleri

 
 • Geçici çerezler: Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.
 • Hedef/Reklam Çerezleri: Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.
 • Zorunlu Çerezler: Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
 • Performans ve analiz çerezleri: Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar tarafından izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
 • İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.
 • Reklam çerezleri: Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
 • İzleme çerezleri: İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.
 • Analitik Çerezleri (Süreli): İstatistiksel verilerin toplanması ve Site'nin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Google Analytics, Yandex Metrica gibi üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin çerezleri de içerir. Bu çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu doğrultuda Site'nin sunumunun ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesini sağlar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 • Üçüncü Taraf Çerezleri (Süreli): Facebook, Twitter, Instagram, Addthis vb. sosyal medya servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin çerezleri kapsar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
 
Tarayıcı Çerez Kontrolleri
Tarayıcınız veya cihazınız, tarayıcı çerezlerinin yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini seçmenizi ve çerezleri silmenizi sağlayacak bazı ek ayarlar sunabilir. Bu kontroller hakkında daha fazla bilgi almak için, tarayıcınızın ya da cihazınızın yardım materyallerini inceleyiniz. Tarayıcı çerezlerinin kullanımını devre dışı bıraktıysanız, Anlikdoviz.co internet sitesinin bazı bölümleri doğru şekilde çalışmayabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (KVVK)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Anlikdoviz.co olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Anlikdoviz.co kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.
1-VERİ SORUMLUSU:
Anlikdoviz.co, sizlere ait kullanıcı adı, e-posta, ("cinsiyet, doğum tarihi, meslek, şehir, sosyal hesap bilgileri" bu bilgiler mecburi değildir), tarayıcı/cihaz/ip/lokasyon bilgilerinizi; Anlikdoviz.co ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları araçları üzerinden, Anlikdoviz.co ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Anlikdoviz.co'nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;  
 • Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Anlikdoviz.co faaliyetlerinin Anlikdoviz.co prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Kullanıcı ilişkileri ile kullanıcı talep, öneri ve şikayetlerinin yönetimi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Üyelik, abonelik, bülten vb. hesap hizmetleri kapsamında, kullanıcı hesap sahibi doğrulamasının sağlanması ve bu doğrultuda kişisel verilerin ve tercihlerin korunması;
 • Beğeni, kullanım alışkanlıkları ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Kullanıcı verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Anlikdoviz.co tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi;
 • Bülten, üyelik, abonelik, etkinlik, duyuru, bilgilendirme, güncelleme, geliştirme, haber, kampanya hizmetlerinin planlanması ve icrası;
 • Piyasa/Pazar araştırmalarının, anket faaliyetlerinin ve istatistiksel çalışmaların planlanması ve icrası;
 • Ürün/Hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, promosyon, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, özelleştirilmiş içerik, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizlerinin yapılması;
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiksel analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarının planlanması ve icrası;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Ürün geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Sistem ve uygulamalar üzerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması;
 • Sistem ve uygulamalar kapsamında oturum ve aktivitelere yönelik log kayıtlarının tutulması;
 • Sistem ve uygulamalar üzerinde trafik, istatistik, görüntüleme, ölçümleme raporlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası;
 • Sistem, uygulamalar ve altyapı üzerinde güvenlik ve performans optimizasyonlarının sağlanması;
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması;
 • Anlikdoviz.co prosedürleri kapsamında hizmet kalitesinin korunabilmesi;
 • Sosyal ağlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin planlanması ve icrası;
 • Sosyal ağlar üzerinden yapılan talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüm ve bilgi aktarımı süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Hizmet ve kullanım şartları kriterlerine uyumluluğun takibi, denetimi, hileli girişimlerin engellenmesi ve bu doğrultuda izlenecek prosedürlerin planlanması ve icrası;
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan Amaçları gerçekleştirmek adına hizmetlerimizden yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, genel nitelikli verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizi sınırlı olarak işlemekteyiz. Amaçları gerçekleştirmek için başkaca veriye ihtiyaç duymamız halinde Kişisel Verilerin kapsamına bu veriler de dahil edilebilir.   Kişisel Verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, iş ortakları, çağrı merkezleri, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri olmak üzere hizmet sağladığımız kanallar üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Amaçlar doğrultusunda toplar, işler, Anlikdoviz.co'ya ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine naklederek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda yine yukarıdaki Amaçlar doğrultusunda makul süre boyunca saklarız.  
2- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ Ve HUKUKİ SEBEBİ  
Anlikdoviz.co ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru/üyelik/abonelik/bülten formları araçları üzerinden, Anlikdoviz.co ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Anlikdoviz.co'nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır. Kişisel verileriniz ve müşteri/kullanıcı bilgileriniz ayrıca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni'nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen Amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni'nin 3. maddesinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.  
3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR İLE AKTARIM AMACI  
Kişisel Verilerin ve müşteri/kullanıcı bilgilerinin sadece ilgili/gerekli olanları, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni'nin 1. maddesinde yer alan Amaçlar ve hukuki sebeplerle; - Bayilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, teknik birimlerimize, pazarlama birimlerimize, iş birimlerimize, kişisel verileri işlemekle ve yönetmekle yetkilendirilmiş çalışanlarımıza, hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara ve yetkili kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketlerine, ödeme/para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalara/tahsilat merkezlerine/ödeme kuruluşlarına, sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmelerine, yazılım destek hizmetleri aldığımız iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketlerine, sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen Amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından gerekli olan tüm diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. - Kişisel verileriniz, Anlikdoviz.co tarafından yurtdışına aktarılmamaktadır.  
4- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI  
Kişisel verileriniz ve müşteri/kullanıcı bilgileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde, işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  
5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI  
Kişisel Veri Sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, (ilgili kişinin hakları) başlıklı 11. Maddesi kapsamında; - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurusunda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel veriler ile ilgili başvurular; - Kisisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle aras?tırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla is?lenmesi, - Kisisel verilerin özel hayatın gizlilig?ini veya kis?ilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüg?ü kapsamında is?lenmesi, - Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi, - Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, - Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi, - Başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

İşbu Aydınlatma Metni'nin 5. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da KEP üzerinden elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle gönderilmesi gerekir. Talebin kabul edilmesi halinde süreç başlatılacak ve yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirim yapılacaktır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yine yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibi bilgilendirilecektir. Kişisel Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Anlikdoviz.co tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Anlikdoviz.co'nun işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.