Geçici vergiler piyasalarda peşin vergi olarak bilinmektedir. Bu terimin teknik olarak tanımını yapmak gerekirse; bu vergi ticaret odaklı kazanç sağlayanlar, serbest meslek grupları ve kurumlar vergisini ödemekle hükümlü olan kişilerin bir yılda 3’er aylık dönemlerden 4 kere ödemek zorunda olduğu vergidir. Bu verginin hesaplanmasının nedeni Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinin aylık dönemler olarak değilde 3’er aylık olarak hesaplanması ve peşin olarak alınmasıdır. Bu sebeple bu vergilendirme türü “peşin vergi” olarak bilinmektedir.

Geçici Vergi Hükümlüleri Kimlerdir?


Geçici vergi kazanç sahiplerinin kazandıkları para üzerinden 3’er aylık olarak ödedikleri vergiye deniliyor diye sizlere gerekli bilgiyi yazımızın girişinde vermiştik. Bu verginin Gelir veya Kurumlar Vergisinden ayrı olarak ödendiğini düşünmeniz tamamen yanlış olacaktır. Bu vergilendirme tamamen 3 vergi türünüde içerisine almaktadır. Geçici vergiyi ödemek zorunda iseniz bulunduğunuz yılın içerisinde Mart ayında ödemeye başlamalısınız. Bu vergi ayrı bir ödeme yapmanıza gerek kalmadan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nin içerisinden otomatik olarak tahsil edilecektir.

Geçici olan vergiyi ödemekle hükümlü gelir vergisi ödemesi yapanlar için vergi oranı %15 olup kurumlar vergisini ödeyenler için ise %20’dir. Belirtilen %’ler aracılığı ile 3’er aylık dönemlerdeki kazançlarınız üzerinden hesaplamalar yapılacaktır. Bir önceki dönemde ödemekle hükümlü olduğunuz vergi miktarı o ay içerisinde hesaplanan miktardan düşülür. Bu durumda son hesaplanan oran uygulanmak zorunda kalır.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?


Vergilerini düzenli olarak ödeyen kişilerin en iyi bildiği terimlerden biri de budur. Diğer vergi türlerinde olduğu gibi bu vergi türünde de vergi beyanı yapmanız gerekmektedir. Vergi beyannamesi yapacak kişiler mükelleflik durumlarına göre geçici vergi beyanname dosyalarına aşağıda maddeler halinde belirtilen belgeleride eklemeleri gerekmektedir.

·        Kurumlar vergisini ödemek zorunda olan kişiler bilanço defterinde bulunan gelir tablosunu eklemelidirler.

·        Eğer mükellef işletme defteri tutuyorsa beyanname dosyasına hesap özeti eklemesi yapmalıdır.

·        Serbest meslek kazanç defteri tutuluyorsa mükellef beyannameye serbest meslek kazanç bildirimini eklemelidir.

Geçici Vergi Beyannamesi Ne Zaman Yapılır ve Ödeme Ne Zaman Gerçekleşir


Geçici vergi beyannameleri kurumlar tarafından hesap dönemini takip eden 3 aylık dönemlerin sonunda yani 2. Ayın 14. Gününe kadar verilmek zorundadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse; Ocak – Şubat ve Mart dönemine ait olan Geçici Vergiler 14 Mayıs akşamına kadar verilir ödemeler ise 17 Mayıs akşamına kadar gerçekleştirilir.

Geçici Vergi Hesaplamasını Kim Yapar?


Geçici vergi hesaplamaları mükelleflerin bağlı olduğu mali müşavirler tarafından yapılır. Kurumun ödemesi gereken geçici vergi tutarı hesaplamasında gelir gider takibi düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bu sayede olası vergi gecikme cezalarından kolay bir şekilde kurtulmuş ve bunun sonucunda herhangi bir zarar görmekten kurtulmuş olacaksınız.