İktisat bilimi, günümüz ekonomik dünyasının temellerini yıllar öncesinde atmıştır. Bu sayede ortaya çıkartılan makroekonomik değerler, bir ülkedeki ekonominin gidişatını anlamada, görevli kurumlara yardımcı olmaktadır. Burada önemli olan, makroekonomik değerlerin en doğru şekilde değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. Devletlerin genel olarak ekonomik istikrarlarından sorumlu olan kurumları Merkez Bankalarıdır.

Merkez Bankaları, ekonomik göstergeleri inceleyerek ekonominin gidişatına karar verecektir. Aynı zamanda ekonomide uygulanacak politikaları da belirleyecek olan yetkili kuruluş, yine Merkez Bankası olmaktadır. Merkez Bankasının en çok üzerinde durduğu makroekonomik konulardan bir tanesi de enflasyon ile ilgili analizlerdir. Bu yüzden enflasyonun bilinmesi ve enflasyonun neden oluştuğu iyi bir şekilde bilinmeli ve yorumlanmalıdır.

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, makroekonomik değerler literatürüne göre; fiyatlardaki sürekli ve devamlı artışı ifade eder. Yani fiyatlar genel düzeyinin sadece bir kez artması, literatüre göre enflasyon demek değildir. Bu artışların birden fazla şekilde olması ve fiyatların devamlı halde artması gerekmektedir. Bir malın fiyatlarındaki sürekli artış sebebiyle enflasyon meydana gelebilir. Enflasyon düşüşünde ise fiyatlar genel seviyesinde sürekli ve devamlı olarak azalış meydana gelecektir. Buna deflasyon adı verilmektedir. Enflasyonun bir diğer açıdan açıklaması da, para miktarlarından ve mal – hizmet alımları arasındaki açığın daha faza büyümesiyle yerel paranın değer kaybetmesidir. Bir ülkedeki enflasyon oranı, işsizlik değerleri ve fiyatlardaki genel düzeyin toplanmasıyla beraber makroekonomik anlamda değerlendirmeler mümkün olacaktır.

Enflasyon Neden Oluşur?

Enflasyonun oluşmasında genel olarak iktisadın ilk temel prensibi olan arz- talep piyasası enflasyonun belirlenmesindeki temel kriter olacaktır. Tüketicilerin gelirlerinde sağlanan artış yüzünden piyasa ürünlerinin genel talebi artarsa, enflasyonun yükselmesi doğal bir sonuç olacaktır. Üretimde kullanılan toplam harcamalar, elde edilen geliri aşarsa enflasyon bu açıktan dolayı yine yükselme trendine girecektir.

Üretim girdilerindeki fiyatlarda artışın yüksek derecede fazla olması da, beraberinde enflasyon probleminin doğmasına sebep olacaktır. Ülke piyasasında dolaşan yerli para arzının artması durumunda, dış ticaret anlamında açıklar meydana gelecektir. Bu yüzden de zamanla enflasyon ortaya çıkacak ve ülke ekonomisine zarar verecek boyutlara gelecektir.

Bu makalede enflasyon nedir, enflasyon nasıl oluşur, enflasyonun nedenleri nelerdir gibi soruları cevaplamaya çalıştık. Enflasyon ile alakalı olarak devalüasyon nedir, stagflasyon nedir gibi soruların cevaplarını önümüzdeki günlerde yeni makalelerimizde anlatmaya çalışacağız.