Bir ülke için en önemli hususlardan biri ekonomidir ve ülkenin ekonomisini yöneten, kontrol eden kurum da o ülkenin merkez bankasıdır. Merkez bankaları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma göre ülke ekonomisini daha iyi bir noktaya taşımak için çeşitli çalışmalar yürütür ve aynı zamanda para politikaları uygular. Uygulanan para politikalarından en popüler olanları genişletici ve daraltıcı para politikalarıdır. Hemen her merkez bankası bu para politikalarından birini, ülke ekonomisinin durumuna göre uygulamaya koyar ve ilgili para politikasına göre çalışmalar yürütür. Biz bu içeriğimizde günümüzde halihazırda pek çok ülke merkez bankasının uyguladığı daraltıcı para politikası nedir sorusuna yanıt arayacağız.

Daraltıcı Para Politikası Tam Olarak Neler İçerir?

Daraltıcı para politikasını uygulayan ülkelere bakıldığında en büyük ekonomik sorunun enflasyon olduğu çok net bir şekilde görülür. Zira ülkede enflasyon oranı oldukça yüksektir ve bu da ülke ekonomisini sıkıntıya sokmaktadır. İşte bu sebepten dolayı enflasyon oranının düşürülmesi gerekir. Peki, ne yapmalı? Eğer hedef enflasyonu düşürmekse, merkez bankaları için daraltıcı para politikası uygulamak en doğru seçenek olabilir. Zira enflasyonun yüksek olmasının nedeni genelde iç talebin ülke içerisindeki üründen fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yani ülkede satın alma oranı yüksektir fakat diğer taraftan ürün adedi düşüktür, bu durum da artan talepten ve ürün yokluğundan dolayı ürünlerin fiyatlarının artmasına ve sonuç olarak enflasyonun artmasına neden olmaktadır.

Daraltıcı para politikası ile merkez bankaları, ülke içerisinde dolaşımda olan para miktarını azaltmayı hedefler. Bu da beraberinde ürünlere olan talebi azaltacak ve sonuç olarak ürün fiyatları da aşağıya inecektir. Daraltıcı para politikası nedir diye soranlar için verilebilecek en net cevap bunlardır diyebiliriz.