Kullanıcılar müteselsil ve müteselsilen kelimelerinin anlamlarını ve nerelerde, niçin kullandıklarını merak ediyorlar. Bu yazımızda bu sorulara ve kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgilere yer verdik.

Müteselsil Nedir? Ne İçin Kullanılır?


Müteselsil TDK’ya göre borcun yerine getirilmesinde borçluymuş gibi borcun ödenmesini üstlenen kimse anlamına gelmektedir. Müteselsil kelimesi kefil kelimesi ile sıkça karıştırılmaktadır. Fakat bunlar birbirinden farklılardır. Kefil birinci yani asıl borcu olan kişinin borcunu ödememesi durumunda asıl kişiye kefil olan kişinin borcunun tahsil edilmeye çalışılmasıdır. Müteselsil kefil ise birinci yani asıl borcu olan kişiyle aynı konumda oluyor. Herhangi bir borç ödenmemesi durumunda alacaklı borcun ödenmesi için her iki tarafı da sorumlu olarak görüyor.

müteselsil nedir, müteselsilen terimi anlamı ne demek

Eğer alacaklı sözleşmesinde “müşterek borçlu müteselsil kefil” gibi bir ibareden bahsediliyorsa, bir borç alınması durumunda her iki kişide alacaklı önünde eşit bir hale gelmiş oluyor. Bu sayede alacaklı olan kişi veya kurum borcunu tahsil etmek istediğinde hem asıl kişiye hem de ortak olan müteselsil kişiye başvurabiliyor. Tabii borcun ödenmemesi durumunda her iki tarafa da yasal işlem yapma hakkında sahip oluyor. Fakat genele bakılırsa borcun ödenmemesi durumunda alacaklılardan mal varlığı daha fazla olan kişi ilk hedef olarak seçiliyor. Bu seçimin amacı ise borçları daha hızlı bir şekilde tahsil etmek istemesinden kaynaklanıyor.

Müteselsilen Ne Anlama Gelir?


Borcun bir kısmında değil de tamamında sorumluluğu olma durumuna müteselsilen denmektedir. Hukuki bir terim olan müteselsilen bir başka tanımla, birden daha fazla kişinin aynı borçtan kaynaklı olarak borçlu oldukları zincirleme borç durumunda, her kişinin yalnızca kendine düşen borç payı kadar değil de borcun tamamından sorumlu olmasıdır. Bu şekilde bir sorumluluğu üste almak için ortaklık yaptığınız borcun ödemesini yapmanız gerekmektedir. Borcu ödediğiniz taktirde, borca ortak olduğunuz diğer kişilerin ödemesi gereken tutarı talep etme hakkına sahip oluyorsunuz.

Müteselsilen sorumluluk kelimesini ifade eden bir örnek vermek gerekirse; beş farklı kişinin yalnızca bir kişiye 1.000 lira borcu olduğunu farz edelim. Eğer borçlu olan her kişi 200 lira ödeyip borcunu kapatırsa bu müşterek sorumlulukta borç ödemek anlamına geliyor. Fakat böyle değil de bir kişinin 1.000 lira ödeyip borcu tek başına kapattığını varsayalım. Herkesin 200 lira ödemesi gerekiyordu fakat dört kişi ödemedi. Bu durumda bütün borcu kapatan o bir kişi, diğer dört kişiden ödemesi gereken 200 lirayı istemeye hak kazanıyor. İktisat dersinde sıklıkla karşımıza çıkan ikame mal kavramını tüm detayları ile açıkladığımız makaleye İkame Mal Ne Demek sayfasından ulaşabilirsiniz.