Ekonomi, herkesi ilgilendiren bir bilim dalıdır. Fakat buna rağmen içerisinde çok sayıda teknik terim bulunmasıyla bazı insanlar tarafından anlaşılması zor bir bilim dalı olarak da görülmektedir. Günümüz ekonomisi içerisinde belirli durumları ve gelişmeleri tanımlamak ve yorumlamak büyük önem taşımaktadır ve bunun yanında da ilgili kavramların en iyi şekilde tanımlanması gerekmektedir. Hal böyle olunca kavramlar daha çeşitli ve detaylı bir yapı içerisinde karşımıza çıkabilmektedir. Ekonomi bilimi içerisindeki terim ve kavramlardan bazıları diğerlerine göre çok sık duyulabilmekte ve ön plana çıkabilmektedir. Bu kavramların başında gayrisafi hasılaya yönelik tanımlar gelmektedir. Bu içerikte sizlere tam olarak neler olduğu merak edilen gayrisafi hasıla kavramlarının ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Nedir?

Bir birey veya kuruluş, bir yıl içerisinde ekonomiye her açıdan katkı sağlamaktadır. Bu katkıyı bazen üreterek verirken bazen de tüketim yaparak vermektedir. Gayrisafi yurtiçi hasıla kavramı içerisinde, herhangi bir ülkede yaşayan o ülke vatandaşı veya o ülkede bulunan yabancı yerleşik bireyin bir yıl içerisinde yapmış olduğu gelir ve giderlerin toplamıdır. Yani gayrisafi yurtiçi hasıla derken, o ülkede bulunan bir kişinin bir yıl içerisinde maddi olarak ekonomiye sunduğu katkının toplamının ne kadar olduğu belirtilmektedir.

Gayrisafi Milli Hasıla Nedir?

Gayrisafi yurtiçi hasılanın o ülkede yaşayan bir kişinin bir yıl içerisindeki gider ve gelirleri toplamı olduğunu söylemiştik. Gayrisafi milli hasıla ise daha çok üretimi baz alan bir kavramdır. Öyle ki, gayrisafi milli hasıla kavramında o ülke vatandaşının yurtiçinde ve yurtdışında bir yıl içerisinde yapmış olduğu toplam üretimin değerini açıklamaktadır. Yani siz bir Türkiye vatandaşı olarak yurtiçi ve yurtdışında bir yıl içerisinde ne kadarlık bir üretim yapıyorsanız, bu sizin gayrisafi milli hasıla değerinizdir.