Ülkemizde olduğu gibi her yıl Portekiz hükümeti de iş yasaları gereği asgarî ücret düzenlemesi yapar ve kamuoyuna sunar. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden biri olan Portekiz'de asgarî ücret diğer ülkelere nazaran düşük seyreder. Aslında pek çok dünya ülkesinde hükümetin belirlediği net rakam tüm ülke genelinde uygulanması gerekirken Portekiz için durum biraz farklıdır. Buna göre Portekiz hükümeti her yıl resmî olarak 3 farklı asgarî ücret belirler. Farklı bölgelere göre sınıflandırmaya tabi tutulan ücretlendirme türleri şu şekildedir:

1.     Ulusal Portekiz asgarî ücret tarifesi

2.     Madeira Bölgesi asgarî ücret tarifesi

3.     Azor Bölgesi asgarî ücret tarifesi

Bu üç bölgenin yaşam standartları farklı olduğu için belirlenen asgarî ücret seviyelerinde de az çok farklılıklar görülür. İşverenler ile bir araya gelen hükümet temsilcileri ve sendika temsilcileri detaylı görüşmeler yaptıktan sonra asgarî ücret seviyelerine karar verirler. Görüşmeler sonucunda karara bağlanan miktarlar en son üst düzey yöneticiler tarafından da onaylandığı taktirde asgarî ücret miktarları ilân edilir. Bu görüşmeler her sene karar almadan önce düzenli şekilde gerçekleştirilir. Zira sonuç hakkında işverenlerin karar bağlanan rakamlara uygun ödeme yapmadıkları taktirde yaptırımları oldukça ağır olur.

Portekizde Asgari Ücret 2020

Batı Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden biri olsa da Portekiz'de asgarî ücret 2020 yılı için yine diğer ülkelerden düşük seyreder. Buna göre Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda, komşusu İspanya gibi ülkelerden daha aşağı seviyede kalan asgarî ücret miktarları son yıllarda birkaç kez işçi ayaklanmalarına neden olmuştur. Çünkü diğer Avrupa ülkeleri asgari ücret belirlerken saatlik sistemde ücret tespiti yaparken, Portekiz asgari ücret için ay bazında genel bir hesaplama kaydeder.

2020 yılı için Portekiz'de asgarî ücret ortalama 740 Euro olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıl yani 2019 yılında asgarî ücret 600 Euro iken, işçi sendikalarının ortak girişimleri ile bu rakam içinde bulunduğumuz yıl için ciddi ölçüde artırılmıştır.

Portekizde asgari ücret ne kadar

Portekiz'de asgarî ücret kazanmaya hak kazanan kişiler 18 yaşını doldurmuş içiler, yerli tarım işçileri ve özel sektör işçileridir. Buna karşın özel sektör ya da devlet sektörü fark etmeksizin çırak konumunda çalışan bireyler asgarî ücretin %20'sinden azını kazanabilir.

Portekiz'de Çalışma Koşulları

Portekiz'de asgarî ücret alarak çalışan işçiler yoğunluklu olarak yiyecek ve içecek, imalat, tütün ve mobilya sektöründe çalışır. Ülkede mesai saati genel olarak sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasındadır. Öğle vakti saat 13.00 ile 15.00 arasında 2 saatlik siesta denilen yemek ve dinlenme zamanları vardır. Haftalık maksimum çalışma zamanı 40 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin yıllık izin günü ise 22 günü kapsar. Ayrıca sene içerisinde 12 gün resmî tatil yapılır. Yıl içerisinde Haziran ve Aralık aylarında iki kez maaş ikramiyesi verilir.

Portekiz'de genel olarak ev kiraları şehir merkezlerinde 750 Euro iken, kenar mahallelerde 200 Euro'ya kadar iner. Market fiyatlarına gelince 500 gr beyaz ekmek 1 Euro, 1 kg peynir 7.20 Euro, 1 lt süt 0.58 Euro, 1,5 lt su ise 0.52 Euro'dur. Almanya'ya gitmeyi düşünen takipçilerimiz var ise, Almanya Asgari Ücret başlıklı makalemizi mutlkaa okumalarını tavsiye ederiz.