Latincede tek bir bedende birleşmek anlamına gelen konsolidasyon terimi, bugün medikal, mali, ticari, borç ve daha birçok konuya ilişkin genel bir tanımı kapsayabilir. Ancak, söz konusu terimin en yoğun kullanıldığı ve ekonomiyi ilgilendiren bölümü, tahmin ettiğiniz gibi mali konsolidasyondur. Bu anlamda incelendiğinde, konsolidasyon için yapılabilecek tarif, bir şahıs, işletme ya da devlet tarafından, vadesi kısa olan bir borcun uzun vadeli borca çevrilmesi ya da süresiz borç olarak güncellenmesidir.

Konsolidasyon Kelimesi Nasıl Doğmuştur?

Konsolidasyon ya da konsolide etme terimi, Latinceden gelen bir terimdir. Latin dilinde yazılışı ‘’Consolido’’ olan bu kelime, anlam itibari ile ‘’iliştirmek, eklemek, pekiştirmek, birleştirmek’’ gibi kelimelere karşılık gelir. Consolido teriminden İngilizceye geçen bu terim, türetilmiş ve Consolidation olarak uluslararası literatüre girmiştir. Türkçede ki karşılığı da konsolidasyon olarak, İngilizce kökenli şekilde kullanılmaktadır.

Borcu Konsolide Etmek Ne Demektir?

Bir borcu konsolide etmek için alacaklının rızası gerekecektir. Ancak, sonuç olarak ödenemeyecek bir borcun konsolide edilmemesi, durumu daha çelişkili bir hale sokacaktır. Bu nedenle borçların konsolidasyon işlemi yapılarak güncellenmesi ve ertelenmesi daha sıcak bir ihtimaldir.

Eğer borçlarını konsolide etmek isteyen taraf, bir ülke ise bu durumda oldukça yüksek faiz oranları ile borçlu bulunan uluslararası finansal kuruluşlarına karşı borçlanma talebinde bulunulur. Yapılan başvuru neticesinde borçların tek bir çatı altında toplanması ve konsolide edilmesi sağlanabilir. Yine de bu durum, küresel piyasada o ülkeye duyulan tüm ekonomik güveni de sarsar. Konsolidasyon işlemi sebebi ile bu ülkeye verilebilecek olan borçlar, olabilecek en yüksek faiz oranları ile sağlanır. Bu durum hem kısa hem de uzun vadede finansal zorluklar yaşanacağı ve ilgili ülkenin iç ve dış dinamiklerinin bozulacağı anlamına gelir. Ek olarak, bu tür durumlarda bu tarz ülkelere yatırım yapmayı planlayan global yatırımcılar da kararlarını tekrar değerlendirmeye ve çoğunlukla yatırım planlarını geri çekmeye karar verirler.

konsolide etmek ne demek

Bireysel Konsolidasyon İşlemi

Konsolidasyon kelimesi, genel itibari ile ülke ekonomileri için kullanılmaktadır. Buna rağmen, bireysel konsolidasyon kredileri de mevcuttur. Söz konusu terime mali ve ekonomik anlamda baktığımız için bu alanda da bilgi vermek iyi olacaktır.

Bireyler için konsolidasyon işlemleri, ödeme güçlüğü çeken ve kredi borçlarını ödeyemeyecek olanlar için konsolidasyon yani borç birleştirme kredisi olarak uygulanabilmektedir. Kredi ile diğer bankalarda bulunan borçlar ödenerek, konsolidasyon işlemi sağlanır ve borçlar tek bir bankada ve tek bir çatı altında toplanır. Böylelikle bütçeyi sarsmayacak, daha uzun vadeli ve tek bir kredi planlaması gerçekleştirilerek finansal durumunuz düzeltilebilir. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kredi türü ise konsolidasyon (borç birleştirme) kredisidir. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili dikkat çeken makalemize sürdürülebilir kalkınma nedir başlıklı konumuzdan ulaşabilirsiniz.