Kambiyo kelimesinin kökeni latince olup aynı zamanda değiştirme anlamına gelmektedir.  Türkçe’de ekonomi ile ilgili bir kelime olmasından kaynaklı olarak para ve paranın yerine geçen belgeleri değiştirmek veya bozdurmak olarak kullanılıyor. Bankacılık terimleri arasında bulunan kambiyo, bu sektörde döviz ile aynı anlamda kullanılıyor. Aynı zamanda bu sebepten kaynaklı olarak yabancı paraların alım satım işlemleri kambiyo muamelesi olarak bilinmektedir.

Kambiyo Satışı Ne Anlama Geliyor?


Bu terim bir bankacılık terimi olmakta beraber döviz alıp satma işlemlerine verilen genel bir isimdir. Döviz satış işlemlerini kısa bir biçimde ifade etmek için kullanılmaktadır. 2008 yılından itibaren kambiyo satışlarından hiçbir türlü vergi alınmıyordu. Son düzenlemeden sonra ise aşağıda belirtilen vergiler binde 1 oranında uygulanan BSMV oranından muaf tutulmaktadır.

·         Bankalar ve ekonomi konusunda yetkili kurumların arasında yapılmakta olan kambiyo satışları

·         Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafına yapılan kambiyo satışları

·         Bankalar tarafından döviz kredisi borçlularına yapılmakta olan kambiyo satışları

Kambiyo Senedi Çeşitleri Nelerdir?
Kambiyo senedi çeşitleri 3’e ayrılmaktadır.

Poliçe


Kambiyo senetleri arasında en çok tercih edilenden biri olan poliçe üç kişi arasında düzenlenmektedir. Seneti düzenleyen kişi , alacaklı ve borçlu bu kıymetli evrağın taraflarını oluşturmaktadır. Borçlu poliçede yazılı bir şeklilde belirlenen tutarı düzenleyen kişiye ve alacaklıya ödemekte serbesttir.  Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen şartlara göre poliçede bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler;

1.       “Poliçe” ibaresi, poliçe Türkçe’den başka bir dil aracılığı ile yazılmış ise o dilde poliçe karşılığı olarak hangi terim kullanılıyorsa o terimin kullanılması,

2.       Belirlenmiş bir bedelin herhangi bir şekilde atlanmadan kesinlikle ödenmesi,

3.       Poliçeyi ödemek zorunda olan kişinin adı,

4.       Poliçe’nin vadesi var ise vade süresi,

5.       Ödeme yeri,

6.       Poliçeyi düzenleyen kişinin adı,

7.       Poliçenin düzenlenme yeri ve düzenlenme tarihi

8.       Poliçeyi düzenleyen kişinin imzası

Eğer düzenlenmiş olan poliçe kaybolduysa veya çalındıysa yapılması gereken tüm işlemler poliçe hangi ülkede düzenlendiyse o ülkede işlemekte olan hukuka göre düzenlenir.

Bono


Kambiyo senetlerinden Bono diğer adı ile emre yazılı senettir. Alacaklı kişiye bononun üzerinde yazılan miktarın belirtilen tarihlerde ödeneceği garantisini veren kıymetli bir evrak türüdür. Alacaklı kişi düzenlenmiş olan bonoyu bankaya veya borçluya vererek alacağını tahsil edebilir. Bononun gerektirdiği özellikler Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Düzenlenen Bononun geçerli olabilmesi için aşağıda maddeler halinde belirtilmiş özelliklere uyuyor olması gerekiyor.

1.       “Çek” ibaresi, çek Türkçe’den başka bir dil aracılığı ile yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak hangi terim kullanılıyorsa o terimin kullanılması,

2.       Herhangi bir olumsuzluk ortaya konulmadan çekte yazılan tutarın ödenmesi emri,

3.       Bononun taraflarının ünvanı

4.       Bononun ödenmesi gereken yer

5.       Düzenleme tarihi

6.       Bonoyu düzenleyen kişinin ıslak imzası

Eğer Bono belirtilen tarihler arasında ödenmediyse Türk Ticaret Kanunu’nun 693. Maddesi itibari ile belirlenen süreç başlatılmalıdır.

Çek


Ticari şirketler tarafından nakit para yerine geçen ödeme araçlarından birine Çek adı verilmektedir. Ticari şirketlerin herhangi bir kişiye banka hesabından belirtilen tutarı ödenmesi için verilen emirleri kapsamaktadır.  Çeki alan kişi belirli bankaya giderek çeki bozdurabilir. Banka ile çek defteri sahibi arasında belirli bir sözleşme yapılır ve kişinin adına çek defteri bastırılır. Çekin sahip olması gereken özellikler Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiştir. Bu özellikler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1.       “Çek” ibaresi. Çek Türkçe dışında bir dille düzenlenmişse o dilde çek anlamına gelen ibare

2.       Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi emri

3.       Muhatabın yani bankanın ticaret unvanı

4.       Ödeme yeri

5.       Düzenleme yeri

6.       Düzenleme tarihi

7.       Keşidecinin ıslak imzası