Ülke içerisinde çalışan ve çalışmayan kesim, istihdamdakiler ve işsizler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki terimin arasında kalan önemli bir durum ise eksik istihdamdır. Bu terimin önem derecesi ülkeler için fazlasıyla yüksektir. Eksik istihdam, üretim faktörlerinden bazılarının etkin üretime katılmamasına verilen isimdir. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse; haftalık çalışma süresi daha 40 saatten daha az olan kişilerin daha fazla çalışmak istemesi fakat çalışamaması eksik istihdamın en önemli örneklerinden biridir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgileri sizlere vermek amacıyla bu yazımızı yayına aldık.

Eksik İstihdam’ın Geniş Tanımı ve Nedenleri

Eksik İstihdam, çalışan kesimin ağırlıklı olarak tarımda rol oynaması ve bununla birlikte ücretsiz bir şekilde çalışan aile işçilerinin herhangi bir sigortaya tabii tutulmaması gibi durumların yaşandığı ülkelerde çok büyük bir sorun olarak nitelendirilmektedir. Bazı ülkelerde işsizlik sigortasının bulunmaması kişilerin işsiz kaldığı süreçlerde herhangi bir şekilde gelir sahibi olamamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple kişi üniversite mezunu bile olsa gidip inşaatta çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu durum kişiler için her ne kadar işsizlikten iyi bile olsa nitelikli olduğu bir meslekte çalışmaması sebebiyle ülkeler için eksik istihdam sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Eksik İstihdamın Nedenleri


Eksik istihdamın ortaya çıkmasına neden olan bazı etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler aşağıda maddeler halinde sıralanmış olup genel nitelikte bulunmaktadırlar.

1.      İstihdama katılan kişi daha iyi bir niteliğe sahip olmasına rağmen düşük nitelikte bir işte çalışmaktadır.

2.      Kişi üniversitede x dalında eğitim görmüş ve istihdama y dalında katılmıştır.

3.      Çalışan kişinin nitelikleri yaptığı işten daha yüksektir.

4.      İstihdama katılan kişi daha uzun süre çalışabilecekken yarı zamanlı, geçici ya da kesintili zamanlarda çalışmaktadır.

5.      Çalışan kişi bir önceki işinde aldığı maaştan daha düşüğünü almaktadır.

Bu durumlarda ülke içerisinde eksik istihdam görülmektedir. Bu sebeple ülke ekonomisinde bazı çalkantılı durumlar oluşabiliyor. Ülkeler bu duruma engel olmak adına bazı politikalar uyguluyor.

İstihdam’da Girişimciliğin Yeri


Eksik istihdamı ortadan kaldırmanın en etkin yolu ülkede girişimci niteliğe sahip kişilere destekleyici politikalar uygulamaktadır. Bunun sebebi girişimci kişilerin fazlalığı ülke içerisinde istihdam olanaklarını arttıracak iş fırsatlarının ortaya çıkmasına sebep olmasıdır. Bu sebeple birçok ülke girişimciliği desteklemeye yönelik politikaları yürürlüğe koymuştur. Toplum içerisinde girişimcilerin ya da özel işletmelerin varlığı toplum düzeninde sosyal ve politik sistem ile fazlasıyla ilgilidir. Serbest piyasayı benimsemiş ülke ekonomileri girişimciliği adeta güvence olarak görmektedir. Girişimciler sahip oldukları yaratıcılık, atılımcılık ve bitirici nitelikleri sayesinde ülke içerisinde bulunan potansiyel iş gücünü üretime teşvik eder. Bu sayede ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetler halkın refah düzeyinin yükselmesinde büyük rol oynar.

Girişimcilik Türkiye için Önemli midir?


Türkiye’nin kalkınması için doğal ve diğer kaynakların kesinlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme durumu ise girişimciler sayesinde gerçekleşmektedir. Ülke içerisinde özelleştirme ile başarı doğru orantılı olacağı için biri olduğunda diğeride olur. Kamuya sunulan mal ve hizmetler girişimci kişiliklerin sayesinde iyi hale gelir. Bu örnekleri fazlasıyla çoğaltabiliriz, kısacası ülkemizin daha fazla refaha kavuşması ve toplumun daha rahat yaşaması için kesinlikle girişimcilerin desteklenmesi gerekmektedir.