İktisadın temel kuramlarında genel geçerliliği olan belirli kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi de, devletin müdahale araçları sayesinde kötü giden finansal duruma el koyması ve onu yönlendirmesidir. Çünkü piyasalar her zaman kendi şartlarıyla en iyi bulmayı başaramazlar. Devletler de bu müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve bu sayede makroekonomik başarıların gelmesi için Merkez Bankaları oluşturmuşlardır. Verilen yetkiler sayesinde, Merkez Bankaları ekonomiye açıktan ve doğrudan müdahale etme yetkisine sahip olmuşlardır.

Merkez Bankalarının en önemli amacı, ekonomik istikrarı sağlamak ve uzun vadede cari açığın azaltılmasını sağlamaktır. Cari açığın kapatılması için bazı durumlarda gerekli olan müdahale araçları kullanılır. Bu müdahale araçlarından bir tanesi de Devalüasyon işlemidir.

Devalüasyon Nedir?

Bir ülkenin makro ekonomik değerlerinde olumsuzluk oluşması, yapılan ekonomik politikaların yanlış olduğunu göstermektedir. Bu yüzden de Merkez Bankası, ekonomik göstergeler üzerindeki analizlerini en kısa sürede gerçekleştirmeli ve doğru yöntemler uygulamalıdır. Bazen ülkelerin dış ticaretleri açık verebilir. Bu durum ithalatın ihracat rakamlarından hayli fazla olduğunu göstermektedir.

İthalatın ihracatın önünde olduğu durumda, ülkedeki carı açığın daha da fazla olması görülür. Bu yüzden de Merkez Bankaları, gerekli açığı azaltmak adına müdahale araçlarını kullanmaya başlayacaktır. Yerli para biriminin değerinin bilerek ve istenerek düşülerek, değer kaybettirilmesi işlemine Devalüasyon denmektedir. Devalüasyon işleminin amacı, ithalatın azaltılarak üreticilerin ihracat yapma isteklerinin arttırılmasını sağlamaktır.

devalüasyon nedir, devalüasyon neden yapılır

Devalüasyon Neden Yapılır?

Devalüasyon uygulamasının temel amacı,  cari açık dengesinin sağlanmasıdır. Elbette hiçbir ülke kendi yerel parasının değer kaybetmesini istemez. Fakat bazı durumlarda ithalat verileri o kadar yükselmiştir ki, ülkede bundan dolayı ihracat yapılmaz bir durum meydana gelir. İhracatın özendirilmesi ve bu sayede ithalattan vazgeçilmesini sağlamak için Merkez Bankası Devalüasyon işlemine başvuracaktır.

Dış ticaret açığının yüksek boyutlara ve rakamlara ulaşması da Devalüasyon işleminin uygulanmasına sebep olur. Devalüasyon işleminden sonra dış ticaret açığı kapatılabilir bir seviyeye geriler. Bu sayede milli gelirde bir artış meydana gelecektir. Merkez Bankası, özellikle ithalat ürünleri karşısında zayıflamış olan iç piyasanın canlandırılması için de, yine Devalüasyon yöntemine başvuracaktır.