Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyada bulunan en büyük ekonomilerden biridir. 2015’li yıllarda 10.8 trilyon dolarlık ekonomik faaliyet gerçekleştirmiş ve yıllıkbazda 6.9’luk büyümeye şahit olmuştur.Durum her ne kadar böyle olsada 1.5 milyar civarında bir nüfusu bulunması sebebiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) olarak bakıldığında Amerika’nınfazlasıyla gerisinde kalmaktadır. 1950’li yıllarda yoksulluk ile mücadele ederken o zamanlarda devletin başında olan kişilerin destekleri ile beş yıllık planlar yapılarak ulaştı. Ülke ekonomisinin büyümesinin en önemli sebebi ağır sanayidir. Yapılmış olan her 5 yıllık plan Çin ekonomisini bir adım ileri iterek hizmet üretiminin artmasına sebep oldu.Ülkenin ekonomisinin temelinde yatan nedenler ile ilgili bir bilgi kaynağı hazırlayarak sizlere sunmak istedik.

Çin’de Tarım ve Sanayi


Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının hemen hemen %9’luk bir kısmı tarım faaliyetleri üzerine kurulmuştur. 2013 yılında Çin’de yapılmakta olan tarım ülkede istihdamın 3’te 1’ine sahiplik yaptı. Ülkenin tarım sektöründe üretmekte olduğu ürünlerin başında pirinç ve buğday geliyor. Her ne kadar bu ürünlerin dışarıya satımı zor olsa da ülke içerisinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmesi gerekiyor. Çin’de tarımın yanı sıra domuz yetiştiriciliği ve balıkçılıkta fazlasıyla yapılmaktadır.

Ekonomisini bir adım öteye götürmek isteyen her ülkenin yaptığı gibi Çin’de ağır sanayiye fazlasıyla önem verdi. 2019 yılında Çin dünya çelik üretiminde birinci sırada yer alıyor.Madenciliğe bakıldığında ise demir cevheri, tuz, petrol, gaz ve altın önplana çıkmaktadır. Ülkenin kömüre olan bağlılığını düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini görüyoruz. Ülkenin birçok noktasında halen daha keşfedilmemiş petrol yataklarının bulunduğu herkes tarafından bilinsede ülke bu duruma pek önem vermiyor.

Çin’de İmalat ve İlaç  Sektörü


İmalat konusuna gelindiğinde Çin, dünyanın neredeyse süpergücü diyebiliriz. Makine, çimento, gıda işleme, ulaşım araçları, tüketici mamülleri ve  elektronik dallarında ülkenin mükemmel bir üretim gücü bulunuyor. Ülkede günümüzde çok daha fazla popüler hale gelen yazılımve donanım konusunda günümüzşartlarına uyum sağlayarak gelişme kaydetmiş birçok firma bulunuyor. Bu alan ülke ekonomisine 500 milyar dolardan fazla gelir getirdi. İşgücünün ucuz olmasından kaynaklı olarak birçok büyük marka fabrikalarını Çin’e kurarak istihdam olanağı yaratıyor.Ulusal araba markaları burada fabrikalarını kuruluyor.

2015 yılında aşırı derecede bir büyüme ile karşılaşan ilaç sanayi ülke ekonomisinin büyümesiyle eşdeğer olarak ilerliyor. Çin şuanki değerlere bakıldığında dünyanın ilaç üretimi konusunda en çok üretim yapan ülkesi konumundadır. Her ne kadar piyasada yerli ve milli firmalar varlık gösteriyor olsada dünyaca bilinen Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline gibi şirketler burada fabrikalarını kurmuş ve üretime başlamış durumdalar.

Çin’de Hizmet Sektörü


Liberal ekonomiye geçişin ardından Çin, tüketicilerin çok fazla olduğu bir konuma geldi. Bu sebeple talep ve arz hızlı bir artışa geçti. Perakende satış 2016 yılında açıklanan rakamlara göre ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yaklaşık %9’luk bir dilimini oluşturuyor. Ardından Alibaba ve buna benzer firmalar perakende ve e – ticaret konusunda rakipleri ile yarışır konuma geldi.Alibaba, 2016 yılında 17.8 milyarlık genişlikle neredeyse rekor kırdı diyebiliriz. 2015 yılında turizm GSYİH’nin %8’lik kısmını oluşturdu. Çin ekonomisinin en önemli alanları ulaşım, gayrimenkul ve inşaat olarak görünüyor. Çin'de yaşamayı, geçim masrafını ve asgari ücretleri merak edenler Çin Asgari Ücreti 2020 başlıklı makaleye göz atabilirler.